Ingangsdatum: mei 2018

De volgende artikelen bepalen de voorwaarden waaronder Iwan Simonis s.a. u toegang verleent tot haar Internetsite.

Door toegang te krijgen tot www.iwansimonis.com en de informatie die het bevat, aanvaardt u zonder voorbehoud de voorwaarden vermeld op de pagina "Voorwaarden en Privacybeleid".

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

1. Informatie

De informatie op deze site wordt op het moment van publicatie als exact beschouwd, maar kan na verloop van tijd onnauwkeurig worden. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de site. De inhoud (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Iwan Simonis s.a. is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade, directe, incidentele, indirecte, punitieve of speciale schade die verband houdt met (a) het gebruik van, (b) het onvermogen om te gebruiken, of (c) fouten of weglatingen in de inhoud en functies van deze site. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat wat u wilt gebruiken vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere elementen die uw gegevens of apparatuur kunnen beïnvloeden. Bijgevolg bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat u van de informatie maakt.

2. Links

2.1 Deze internetsite bevat hyperlinks naar andere sites en informatiebronnen. Deze worden louter ter informatie verstrekt. Iwan Simonis s.a. heeft geen controle over deze sites, noch over de informatie die ze bevatten, en kan daarom geen garanties bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of de volledigheid van de informatie.

2.2 Iwan Simonis s.a. wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie op andere sites of informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar kan worden gelinkt vanaf deze site.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle materialen op deze site, inclusief maar niet beperkt tot audio, afbeeldingen, software, tekst en videoclips (de “Inhoud”), zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de Belgische wetgeving, internationale verdragen en andere auteursrechtwetten. U kunt de inhoud niet gebruiken, behalve zoals hierin gespecificeerd. U stemt ermee in om alle instructies op deze site op te volgen om de manier waarop u de inhoud mag gebruiken te beperken. Er zijn een aantal eigen logo's, servicemerken en handelsmerken te vinden op deze site. Door ze beschikbaar te stellen, verleent Saluc s.a. u geen enkele licentie voor het gebruik ervan. Elk ongeoorloofd gebruik kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit, en burgerlijke en strafrechtelijke statuten.
U mag slechts één (1) kopie van de inhoud downloaden die alleen door u voor persoonlijk gebruik thuis mag worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Als u enige inhoud van deze site downloadt, mag u geen copyright- of handelsmerkvermeldingen of andere bijbehorende vermeldingen verwijderen.

4. Vorderingen

De wetten van België zijn van toepassing op deze online overeenkomst en alle claims met betrekking tot deze site of informatie erop. Door de site te raadplegen, aanvaardt u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van België en aanvaardt u om eventuele vorderingen enkel via deze rechtbanken te behandelen.

Privacybeleid

Iwan Simonis s.a. (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://www.iwansimonis.com website (de “Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te kunnen leveren en verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

1. Definities

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

1.2 Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

1.3 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van een Gebruiker.

1.4 Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent een persoon die (alleen of samen of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.

Ten behoeve van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw gegevens.

1.5 Gegevensverwerker (of Dienstproviders)

Gegevensverwerker (of Dienstprovider) betekent elke persoon (anders dan een medewerker van de Gegevensbeheerder) die de gegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder.

We kunnen de diensten van verschillende Dienstproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

1.5 Betrokkene

De Betrokkene is een levend persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

1.6 Gebruiker

De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

2. Verzameling en Gebruik van Informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

2.1 Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonsgegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres
Voornaam en familienaam
Telefoonnummer
Adres, Staat, Provincie, Postcode/Plaats, Stad
Cookies en Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Dienst niet gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die we gebruiken:

◦ Sessiecookies: We gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.

2.2 Gebruik van Gegevens

Iwan Simonis gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Dienst
Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
Om klantenondersteuning te bieden
Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze Dienst kunnen verbeteren
Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
2.3 Bewaring van Gegevens

Iwan Simonis zal uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Iwan Simonis zal Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

2.4 Overdracht van Gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om ons gegevens te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar België overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Iwan Simonis zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

2.5 Openbaarmaking van Gegevens

Wettelijke Vereisten

Simonis kan uw Persoonsgegevens vrijgeven wanneer ze in goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om de rechten of eigendom van Simonis te beschermen en te verdedigen
Om mogelijke overtredingen in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
2.6 Beveiliging van Gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor gegevensuitwisseling via internet of voor elektronische opslag 100% bescherming biedt. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

2.7 Uw Rechten

Simonis streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Telkens dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks bijwerken in de sectie met accountinstellingen. Als u uw Persoonsgegevens niet kunt wijzigen, neemt u alstublieft contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de Persoonsgegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u alstublieft contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht:

Om toegang te krijgen en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren
Om eventuele Persoonsgegevens over u te corrigeren die niet juist zijn
Om het verwijderen van uw Persoonsgegevens die over u bewaard worden te verzoeken
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan Iwan Simonis verstrekt. U kunt verzoeken om een ​​kopie van uw Persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

2.8 Dienstproviders

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Dienst te vergemakkelijken ("Dienstproviders"), de Dienst namens ons te verlenen, Dienst gerelateerde diensten te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

2.9 Links naar Andere Sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

2.10 Privacy van Kinderen

Onze Dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 18.

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 18. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

2.11 Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Dienst voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

2.12 Ons Contacteren

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden en het Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: info@iwansimonis.com